Information3 doctors1 clinic

Traumatologist consultation(Medical expert)

Traumatologist consultation(Medical expert)

Make an appointment

Traumatologist consultation(Medical expert)

By submitting requests you agree to MN «Dobrobut»

Doctors Traumatologist consultation(Medical expert):
18experience (y.)
Skobenko Yevheniy Aleksandrovich
Orthopedist-traumatologist
37experience (y.)
Stelmakh Ihor Mykolaiovych
Vertebrologist; Orthopedist-traumatologist
23experience (y.)
Zasadniuk Ivan Andriiovych
Orthopedist-traumatologist
Clinics providing service: