Інформована добровільна згода пацієнта на проведення медичного втручання зі взяття біологічного матеріалу та проведення лабораторного дослідження

Я, надаю згоду на медичне втручання зі взяття у мене (моєї дитини) біологічного матеріалу та проведення лабораторних досліджень, зазначених у замовлені.

Я погоджуюсь та підтверджую, що:

 • Ознайомлений(-а) з характером кожної процедури, позначеної в бланку-замовленні, ризиками медичного втручання під час її проведення, правом вимагати припинення процедури та надаю цю Інформовану згоду на медичне втручання відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.
 • Попереджений(-а) про основні преаналітичні фактори, а саме правила підготовки до досліджень, недотримання яких може вплинути на результат дослідження.
 • Основний спосіб взяття венозної крові для лабораторного дослідження – проколювання ліктьової вени. Взяття крові проводиться з порушенням цілісності шкіряного покриву, та в окремих випадках внаслідок фізіологічних особливостей організму є травматичною процедурою. З метою уникнення утворення гематоми після взяття крові необхідно притиснути місце уколу на 10 хвилин.
 • Взяття біологічного матеріалу з урогенітального тракту на лабораторне дослідження включає в себе проведення маніпуляції у жінок – з цервікального каналу, уретри та заднього склепіння піхви, у чоловіків – з уретри. Після взяття матеріалу протягом доби можуть зберігатися неприємні відчуття, болісне сечовипускання, а також кров'янисті виділення.
 • Повідомлений(-а), що результат лабораторного дослідження залежить від виду тест-системи та обладнання, на якому проводиться дослідження.
 • Перевірив(-ла) коректність послуг, що зазначені у бланку-замовленні та переконався(-лась), що послуги зазначені вірно.
 • Повідомив(-ла) медичного працівника про алергічні прояви або індивідуальну непереносимість спирту та медикаментів.
 • Зрозумів(-ла) мету та характер медичного втручання. У випадку виникнення ускладнень (таких як запаморочення, втрата свідомості) під час медичного втручання, я заздалегідь надаю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з метою їх усунення.
 • Результат лабораторних досліджень надається мовою країни місцезнаходження Лабораторії «ДоброЛаб», де проводилось дослідження.
 • Мав(-ла) можливість задавати будь-які питання стосовно медичних послуг, які надаються мені та/або пацієнту Лабораторією «ДоброЛаб»* та одержав(-ла) на них повну відповідь.
 • Попереджений(-а) про здійснення відеофіксації в приміщеннях загального користування та в кабінетах забору крові Лабораторії «ДоброЛаб»*.
 • Мені було роз’яснено та зрозуміло моє право на внесення застережень стосовно обмеження права Лабораторії «ДоброЛаб» на обробку моїх персональних даних під час надання цієї Інформованої згоди. Я підтверджую, що зазначені застереження у мене відсутні.

Шляхом підписання даної інформаційної згоди, я надаю право зберігати мій біологічний матеріал, якщо такий залишиться після проведення замовлених мною лабораторних досліджень, та надаю дозвіл Лабораторії «ДоброЛаб»* на подальше використання знеособлених залишкових зразків мого біологічного матеріалу на розсуд Лабораторії «ДоброЛаб»* з метою та способом, що відповідають чинному законодавству України.

Шляхом підписання даної інформаційної згоди, я надаю згоду на проведення медичного втручання та обробку персональних даних у випадку кожного наступного звернення до Лабораторії «ДоброЛаб»*.

Мені було повідомлено, що дана Інформована згода зберігається в паперовій формі в архіві Лабораторії «ДоброЛаб»* (не менше 25 років, якщо інше не буде встановлено законом або ця Інформована згода не буде відкликана мною раніше), та я підтверджую, що копія цієї Інформованої згоди визнається достатнім доказом факту наявності згоди на медичне втручання та згоди на обробку зазначених у ній даних.

Я бажаю отримувати повідомлення та електронні листи від Лабораторії «ДоброЛаб»* за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що зазначені в Медичній картці в інформаційної системи Лабораторії «ДоброЛаб»*.

* під «Лабораторією «ДоброЛаб» розуміється наступна юридична особа: ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», ідентифікаційний код 38806862, місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 12 «А».

Я ознайомлений(-на) і згоден(-на) з усіма пунктами цього документу, положення якого мені пояснені та зрозумілі. Я добровільно погоджуюсь на вищевказане медичне втручання з урахуванням зазначених у даному документі ризиків.

Ліцензії, Сертифікати, Акредитації

ММ «Добробут»

Лицензия «Добробут-Поликлиника»
Лицензия «Добробут-Стационар»
Лицензия «Добробут-Вертебрология»
Лицензия «Добробут-Патронаж»
Сертификат «Добробут-Поликлиника»
Сертификат «Добробут-Стационар»
Сертификат «Добробут-Вертебрология»
Сертификат «Добробут-Патронаж»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Поликлиника»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Стационар»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Вертебрология»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Патронаж»