Академія Добробут

Місія «Добробуту» – повернення довіри до української медицини. А довіра до медицини починається з освіченого лікаря. Тому ми дбаємо про те, щоб наші лікарі мали найсучасніші знання, були в курсі найсвіжіших досліджень та володіли найкращими методиками діагностики, лікування та профілактики.
Для підвищення рівня знань та кваліфікації лікарів ми створили «Академію Добробут».

«Академія Добробут» - це унікальний для України комплексний освітній хаб, де лікарі, медичний персонал та звичайні громадяни можуть отримати нові медичні знання та досвід. Ми надаємо величезні освітні можливості – від отримання найсучасніших медичних знань до реалізації нових медично-наукових проектів на базі медичної мережі «Добробут».

Переходьте на сайт «Академії Добробут», аби ближче познайомитися з усіма проєктами.

«Академія Добробут» – це чотири основні напрямки:

 • інтернатура – для випускників медичних університетів;
 • навчально-тренінговий центр – для всіх, хто хоче отримати якісні практичні та теоретичні знання з різних видів надання невідкладної допомоги при станах, що загрожують життю;
 • безперервний професійний розвиток – для медичного персоналу;
 • Науково-дослідний центр — для тих, хто прагне вивчати науки про життя, отримувати з них інформацію про механізми виникнення й протікання хвороб, розробляти нові терапевтичні засоби та інноваційні медичні пристрої, покращуючи здоров'я людини.

Інтернатура

«Академія Добробут» дбає про те, щоб українські молоді лікарі отримували найякісніші та найсучасніші теоретичні, клінічні та практичні знання та впевнено стартували у своїй медичній кар’єрі.

Наша інтернатура – це принципово нові підходи до професійного навчання. Інтерни від самого початку стають повноцінними членами великої медичної команди «Добробут». Вони отримують практичний досвід, навчаючись в медичних центрах «Добробут» у найкращих спеціалістів – лідерів медичних напрямків.

Ми хочемо, аби українські лікарі мали кваліфікацію світового рівня. На інтернатурі проходить навчання за 18 спеціалізаціями. Інтерни «Добробуту» вчаться працювати із медичними інформаційними системами (МІС), будувати комунікацію з пацієнтами, вести документацію, надавати невідкладну допомогу. До їхніх послуг найсучасніше медичне обладнання, інструментарій, комфортне робоче середовище та засоби індивідуального захисту.

Наші програми підготовки інтернів сформовані на основі програм Європейської асоціації медичних спеціальностей (UEMS). Завдяки ним інтерни «Академії Добробут» зможуть опанувати:

 • особливості роботи з пацієнтами, які мають психосоматичні розлади;
 • актуальні питання інфекційного контролю та вакцинації;
 • комунікацію з пацієнтами різних категорій;
 • юридичні аспекти роботи лікаря;
 • токсикологію.

Ми надаємо універсальну мультидисциплінарну підготовку. Наші інтерни мають можливість працювати не лише за обраною ними спеціалізацією, але й переймати досвід фахівців суміжних медичних напрямків, отримуючи більше знань і розширюючи свій «медичний світогляд».

Напрямки інтернатури в «Академії Добробут»

Інтерни усіх медичних напрямків отримують практичні та теоретичні знання за спеціальностями:

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • навчитися працювати з медичним обладнанням: наркозними станціями, апаратами ШВЛ, перфузорами, дефібриляторами, відеоларингоскопами, бронхоскопами, апаратом УЗД, апаратурою моніторингу;
 • оволодіти в повному обсязі практичними навичками медсестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • брати участь у клінічних обходах, розборах клінічних випадків, а також у відкритих мультидисциплінарних консиліумах.
 • Внутрішні хвороби
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • працювати з лікарями різних спеціальностей в амбулаторно-поліклінічних умовах, стаціонарах, на виїзді згідно з індивідуальним планом, щоб отримати та удосконалити професійні навички
 • разом з лікарем оцінювати стан пацієнта, формувати робочу гіпотезу щодо діагнозу, встановлювати попередній/остаточний діагноз, призначати обстеження та лікування;
 • навчитися встановлювати контакт з пацієнтом, враховуючи психологічні особливості, робити об’єктивний огляд, правильно ставити додаткові питання.
 • Дерматовенерологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • навчитися правильно комунікувати з пацієнтом (збір анамнезу, роз’яснення діагнозу та призначень);
 • брати мазки для оцінки паразитарних, мікотичних, вірусних та бактеріальних захворювань;
 • проводити дерматоскопію (ручну, цифрову), трихоскопію, а також робити місцеву анестезію, проводити біопсію панчем та шейв-біопсію.
 • Загальна практика – сімейна медицина
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • сумісно з лікарем оцінювати стан пацієнта, дані огляду та додаткові дані (лабораторних методів та методів візуалізації), формувати робочу гіпотезу щодо діагнозу, встановлювати попередній/остаточний діагноз, призначати обстеження та лікування під наставництвом досвідчених лікарів;
 • надавати допомогу при невідкладних станах;
 • працювати з лікарями різних спеціальностей у амбулаторно-поліклінічних умовах, стаціонарах, на виїзді, згідно з індивідуальними планами для отримання та вдосконалення професійних навичок.
 • Інфекційні хвороби
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • під наглядом куратора оцінювати стан пацієнта, дані огляду та додаткові дані (лабораторних методів та методів візуалізації);
 • разом з лікарем ставити діагноз та призначати лікування пацієнту;
 • проводити бесіду з пацієнтами щодо шляхів передачі інфекції та засобів попередження передачі інфекцій.
 • Клінічна онкологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:брати участь у діагностиці онкологічних захворювань (УЗД, СКТ, МРТ, ендоскопія) разом з суміжними спеціалістами;
 • робити розрахунок дози хіміотерапевтичних, таргетних, імунотерапевтичних, гормональних препаратів, а також супровідної терапії для проведення медикаментозного протипухлинного лікування під наглядом куратора;
 • брати участь у консультуванні та самостійно консультувати під наглядом куратора онкологічних пацієнтів, оглядати та вести хворого перед проведенням курсу хіміотерапії, а також під час та після курсу, надавати рекомендації після лікування та щодо подальшого спостереження.
 • Медицина невідкладних станів
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • працювати у складі бригади на виїзді (виклик, медична евакуація, анестезіологічне забезпечення лікувально-діагностичного процесу);
 • стажуватися в суміжних відділеннях, щоб отримати досвід у окремих галузях;
 • працювати в оперативно-диспетчерському відділі.
 • Неврологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • працювати у високотехнологічному судинному центрі, створеному та оснащеному за європейськими стандартами, під керівництвом найдосвідченіших спеціалістів у судинній неврології;
 • отримати досвід з діагностики та лікування в усіх напрямках неврології - нейродегенеративних, аутоімунних та запальних захворювань, епілепсії, проблем головного болю тощо;
 • отримати досвід у суміжних з неврологією спеціальностях, спостерігаючи за пацієнтами з будь-якою патологією у вузькоспеціалізованих клініках.
 • Оториноларингологія/оториноларингологія дитяча
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • оцінювати стан пацієнта та визначати напрямки лікування разом з куратором, проводити диференційну діагностику між ЛОР-патологією та захворюваннями інших органів і систем;
 • бути присутніми на амбулаторному прийомі разом з експертами напрямку, допомагати лікарю у проведенні маніпуляцій (промивання лакун мигдаликів, туалет вуха, туалет носа, видалення сірчаних пробок, промивання ППН методом переміщення, розкриття паратонзилярного абсцесу, пункції та дренування ППН, розкриття фурункулів області голови та шиї, взяття біопсії ЛОР-органів, видалення сторонніх тіл ЛОР-органів, вливання в гортань лікарських засобів, ПХО рани, зняття швів, видалення тампонів або сплінтів, накладання асептичної пов’язки, хемокаустика, механічна зупинка носової кровотечі, парацентез);
 • асистувати в операційній під час проведення великих та малих оперативних втручань на ЛОР-органах.
 • Педіатрія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • асистувати лікарю при амбулаторному прийому, проводити диференційну діагностику, встановлювати діагноз та призначати лікування;
 • навчитися проводити ото- та риноскопію у дітей;
 • під спостереженням куратора вести хворих в педіатричному стаціонарі, опанувати комунікацію з дітьми різного віку, а також встановлювати довірливі стосунки з батьками.
 • Радіологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • здобути знання про контрастні речовини, що використовуються у променевій діагностиці, їхні побічні ефекти, навчитись прогнозувати ризики та підбирати методи досліджень за співвідношенням ризик/користь;
 • отримати знання принципів виконання досліджень, навчитися працювати за пультом КТ, МРТ, контролювати роботу рентгенлаборанта, виправляти його помилки, робити самостійне проведення складних досліджень;
 • навчитися комунікувати з клініцистами у форматі щоденної роботи, консиліуму, клінічного розбору, отримати знання про застосування стандартизованих радіологічних класифікацій, оцінку відповіді захворювань на лікування.
 • Травматологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • брати участь у клінічних розглядах пацієнтів амбулаторної та стаціонарної ланок під час прийому пацієнтів у поліклініці, травмпункті та при надходженні до стаціонару;
 • брати участь в обходах у стаціонарі, клінічних розборах важких випадків та передопераційним оглядом пацієнтів, у клінічних конференціях (внутрішніх та зовнішніх);
 • брати участь в обговоренні та веденні діагностики пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю та їх курацію.
 • Урологія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • опанувати принципами роботи з медичним обладнанням (апарат УЗД, цистоскоп, резектоскоп, уретероскоп, нефроскоп, тощо) та хірургічним інструментарієм;
 • отримати навички асистенції при відкритих, ендоскопічних та лапароскопічних хірургічних втручаннях в урології. Під кінець інтернатури впевнено асистувати при урологічних операціях будь-якої складності;
 • оглядати пацієнтів на амбулаторному прийомі та при поступленні у відділення. На виході з інтернатури опанують ведення повним маршрутом пацієнта від поступлення до виписки.
 • Хірургія
  Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:
 • асистувати, виконувати етапи оперативних втручань, а також брати участь в амбулаторному прийомі лікарів-хірургів різних підрозділів клініки;
 • виконувати перев'язування, дрібні лікарські маніпуляції за спеціальністю «Загальна хірургія»;
 • брати участь у веденні та лікуванні пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Навчально-тренінговий центр

Навчально-тренінговий центр – невід’ємна частина освітнього хабу «Академія Добробут», яка надає базові та розширені прикладні знання лікарям та медичному персоналу. На базі НТЦ ми навчаємо надавати першу домедичну допомогу, працювати з екстреними станами у дорослих та дітей.

Наші партнери – Європейська рада реанімації та Всеукраїнська рада реанімації.

Наші висококласні та досвідчені тренери, перш за все, вчать опановувати власний страх, брати під контроль емоції, що заважають надавати кваліфіковану допомогу. Особливістю наших тренінгів є практично-ігрова складова, яка дозволяє за кілька годин відпрацювати до автоматизму необхідні алгоритми дій та навички. А доброзичлива й підтримуюча атмосфера дозволяє нашим курсантам розслабитись та сконцентруватися на матеріалах тренінгу.


По завершенні кожного з тренінгів кожен учасник, хто засвоїв потрібні знання й навички, а також успішно склав тести, отримає сертифікат. Тип сертифікату залежить від виду тренінгу, який обрав слухач.

Записатися на наші тренінги може кожен охочий. Дізнайтеся більше тут

Безперервне професійне навчання лікарів

Для лікарів «Добробуту» ми постійно проводимо заходи з професійного розвитку: тренінги, майстер-класи, тематичні фахові школи, онлайн-курси. Наші лікарі мають змогу брати участь у внутрішніх та міжнародних стажуваннях, конференціях та інших професійних подіях.

Окрім розвитку в напрямку клінічної практики, ми також дбаємо про вдосконалення soft skills наших фахівців: комунікації з пацієнтом, сервісність, управлінські функції, наставництво.

Науково-дослідний центр «Академії Добробут»

Один з ключових напрямків роботи «Академії Добробут» – науково-дослідницька діяльність. Науково-дослідницька робота є невід'ємною частиною підготовки медичних кадрів.

Ми вважаємо, що викладачі нашого університету мають виконувати наукові дослідження на світовому рівні, щоби студенти могли отримували найсучаснішу освіту. В усьому світі науковими осередками традиційно є університети. Ми прагнемо, аби ця традиція вкорінилась й в Україні.

Саме тому ми розбудовуємо Науково-дослідний центр «Академії Добробут», необхідний для розвитку повноцінної університетської наукової роботи. До структури центру входять лабораторії біоінженерії, медичної інженерії та дослідження механізмів болю, модуль поведінкових тестів та модуль молекулярної біології, а також допоміжні приміщення, в тому числі — віварій, семінарські зали та зона відпочинку.

«Академія Добробут» відкрита до співпраці зі ЗМІ!

Ліцензії, Сертифікати, Акредитації

ММ «Добробут»

Лицензия «Добробут-Поликлиника»
Лицензия «Добробут-Стационар»
Лицензия «Добробут-Вертебрология»
Лицензия «Добробут-Патронаж»
Сертификат «Добробут-Поликлиника»
Сертификат «Добробут-Стационар»
Сертификат «Добробут-Вертебрология»
Сертификат «Добробут-Патронаж»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Поликлиника»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Стационар»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Вертебрология»
Аккредитационный сертификат «Добробут-Патронаж»