Умови надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцини

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у наступних значеннях:

Виконавець – ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка», ТОВ «Медичний центр «Добробут-Стаціонар», ТОВ «Медичний центр «Добробут-Патронаж», ТОВ «Медичний центр «Добробут-Вертебрологія» разом або кожне окремо.

Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання послуг, або, у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цих Умовах. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://dobrobut.com.


1.2. Ці Умови розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України з метою регулювання відносин, які виникають з приводу надання Виконавцем Замовнику послуг з вакцинації та бронюванням відповідної вакцини.


1.3. Ці Умови доступні для ознайомлення на Сайті Виконавця та вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті. Умови та/або їх окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті. Зміни, внесені Виконавцем, вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено Виконавцем. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з ними перед замовленням послуг. Продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчить про згоду Замовника з внесеними до Умов змінами.


1.4. Вчиненням Підтверджуючих дій Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з цими Умовами та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ОПЛАТИ ПОСЛУГ З ВАКЦИНАЦІЇ ІЗ БРОНЮВАННЯМ ВАКЦИНИ

2.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та діє на дату надання Замовнику відповідних послуг.

2.2. Оплата здійснюється Замовником в день фактичного надання медичних послуг шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Виконавця чи іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

2.3. Місце надання послуги з вакцинації (адреса закладу охорони здоров’я) та строк бронювання відповідної вакцини встановлюється Виконавцем самостійно та повідомляється Замовнику при замовленні відповідної послуги.

2.4. Послуга з вакцинації надається виключно після консультації Замовника лікарем Виконавця в день проведення вакцинації.

2.5. Замовник зобов’язаний звернутися до Виконавця та отримати послугу з вакцинації у строк, встановлений Виконавцем згідно п. 2.3. цих Умов. У разі, якщо Замовником не буде отримано послугу з вакцинації у зазначений строк, Виконавець має право відмовити у наданні відповідної послуги та бронювання вважається скасованим.