Інформація1 лікар1 клініка

Комплексна діагностика PEP-3

клінікаПсихологіяДіагностикаДля дітей з особливостями розвитку
Комплексна діагностика PEP-3

Діагностика РЕР-3 (PsychoEducational Profile «Психоосвітній профіль») дозволяє оцінити сукупність сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

Діагностична процедура складається з 2-х частин:

  1. Діагностична: проводиться психологом центру Дитинологія особливого розвитку (завдання в ігровій формі для дитини) та включає в себе опитувальник для батьків/опікунів (заповнюється батьками он-лайн після завершення діагностики дитини). Результати опитувальника автоматично зараховуються системою до загального алгоритму діагностування.
  2. Аналітична: підрахунок результатів психологом (фіксація балів відбувається протягом діагностичної частини та після неї) та складання звіту за результатами.

РЕР-3 дає можливість визначити рівень розвитку навичок і надає інформацію для постановки діагнозу та визначення ступеня тяжкості відхилення. Це стандартизована, орієнтована на вікову норму шкала, розроблена для оцінювання розвитку моторних навичок і навичок комунікації, а також наявності дезадаптивних форм поведінки у дітей із РАС або іншими первазивними порушеннями розвитку (ППР), а також при підозрі на наявність цих станів.

PEP-3 розроблено задля допомоги вчителям для визначення належності дитини до діагностичної групи (РАС або інше ППР), а також при складанні для неї освітньої програми.

Загальна тривалість діагностики складає 120 хвилин (2 консультативні зустрічі по 60 хвилин). Можливе проведення 2-х зустрічей в різні дні.

У разі необхідності (за умови суб’єктивного стану дитини) можуть бути призначені додаткові зустрічі для завершення діагностики, які оплачуються окремо.

Послуги, що входять в програму: Діагностика розладів аутичного спектру РЕР-3 - 3 шт.

Діагностика призначається після консультації невролога, спеціального психолога, логопеда-дефектолога, дитинолога.

Діагностика проводиться дітям віком від 2 до 7,5 років.

Послуги, які включені в пакет:

Медико-педагогічні послуги
  • Діагностика розладів аутичного спектру РЕР-3 3 шт

Лікарі, які надають пакетну послугу:

Чеберяк Ольга Юріївна
Спеціальний психолог; Психолог дитячий
31років досвіду

Клініки, де надають пакетну послугу(и):

Вартість пакету:
Комплексна діагностика PEP-3
2850 грн

Запис на прийом

Комплексна діагностика PEP-3

Відправляючи запит ви погоджуєтесь з ММ «Добробут»

або телефонувати за номером